Overslaan en naar de inhoud gaan

Brandwerende Deuren

Omschrijving

Het volgen van deze cursus is één van de voorwaarden om erkend te kunnen worden als gecertificeerd plaatser van brandwerende deuren. De certificatie is echter niet wettelijk verplicht. Het kan wel expliciet geëist worden door de opdrachtgever/bouwheer (bv. via het advies van de lokale brandweerdienst). Het programma wordt regelmatig aangepast, rekening houdend met de technische evolutie. Tijdens de opleiding worden eveneens de procedures in verband met de certificatie door een ISIB-instructeur toegelicht. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximaal 15 deelnemers. Het volgen van de 4 sessies is noodzakelijk om een certificaat te verkrijgen. Na de opleiding volgt een praktisch examen bij het WTCB in Limelette. 

 

Certificatie plaatser brandwerende deuren (via ISIB)

Na het volgen van de volledige opleiding (4 sessies) en het slagen in de praktische proef, kan bij ISIB een certificatie aangevraagd worden. Als zelfstandige moet u  bewijzen dat u voldoet aan het KB van 27/04/1999 tot bepaling van de uitoefeningsvoorwaarden van zelfstandige beroepswerkzaamheden die behoren tot de  intersectorale categorie van de bouw, waarvoor in de sectorale beroepsbekwaamheid als beroepsactiviteit de plaatsing van deuren is voorzien. Als werknemer moet u beschikken over een getuigschrift of diploma uit technisch of beroepsonderwijs waar de plaatsing van deuren in de opleiding is opgenomen of een verklaring van de  werkgever waarin een praktijkervaring van minstens 1 jaar in het plaatsen van deuren wordt aangetoond.

Programma

Het opleidingsprogramma van de plaatsers omvat volgende onderdelen:

  • algemene begrippen in verband met brand en brandvorming in gebouwen:
  • reglementaire bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot brandwerende deuren en de plaatsing
  • elementaire materiaaleigenschappen in verband met brandweerstand
  • principes van de testmethode en van de klassering voor brandweerstand
  • etailstudie van de bestaande goedkeuringsdocumenten
  • plaatsing van RF-deuren

Tijdens de eerste sessie worden praktische afspraken gemaakt omtrent het afnemen van de praktische proef die bestaat uit 2 delen:

  • deel 1: verifieert het correcte lezen en begrijpen van de Benor/Atg goedkeuring en de algemene basiskennis die hiervoor nodig is en deel uitmaakt van de opleiding
  • deel 2: omvat de verificatie van een geplaatste brandwerende deur aan de hand van een checklist

De proeven worden afgenomen door een ISIB-examinator in het WTCB te Limelette en door hem geëvalueerd.

Data

02/02/2022 09:00 - 12:00
Zellik
09/02/2022 09:00 - 12:00
Zellik
16/02/2022 09:00 - 12:00
Zellik
23/02/2022 09:00 - 12:00
Zellik
02/03/2022 09:00 - 12:00
Zellik

Praktische informatie

Startdatum: 02/02/2022

Z.1 Researchpark 190
1731 Zellik
België

Techniek
Prijs leden:
€311
Prijs niet-leden:
€420
14/15
Uiterste datum inschrijving

Meer informatie

Organisator:
Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant

Ondernemingsnummer:  0406479092

Opleidingsverantwoordelijke:
Ikram Ouadrassi
Coördinator Bouw Academie